2001 - G.Kowalczyk, B.Kędrak, M.Owsik i I.Gruszkowska