Dzień języków obcych

Dzień Języków Obcych z akcentem japońskim.

0.jpg
 
 
31 marca w Bronku świętowaliśmy Dzień Języków Obcych. Zaprosiliśmy do udziału pracowników i studentów Wydziału Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie oraz Josepha Couvesa, doktoranta KUL pochodzącego z Oxfordu.Nasi goście przeprowadzili warsztaty językowo - kulturowe. Wśród naszych gości była Eliza Stypińska, absolwentka Bronka, japonistka i tłumaczka z języka japońskiego. Eliza przeprowadziła warsztaty na temat kultury i języka japońskiego. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Starostwa Powiatowego w Świdniku.


Dzień Języków Obcych i finał V edycji Powiatowego Konkursu Idiomów w Językach Obcych

Dsc 0673
 
 
Poniedziałek, 25 kwietnia upłynął w I LO pod znakiem Dnia Języków Obcych. Ta cykliczna, odbywająca się raz w roku impreza ma celu promowanie nauki języków obcych. Patronat honorowy nad imprezą objęli Burmistrz Świdnika p. Waldemar Jakson oraz Starosta Powiatu Świdnickiego p. Dariusz Kołodziejczyk.
W tym roku nauczycieli „Bronka” wsparli pracownicy naukowi  i studenci z filologii angielskiej, rosyjskiej i romańskiej patronackiego UMCS.


To nie Prima Aprilis to Dzień Języków Obcych

30
 
 
Celem organizowanego co roku w I Liceum Dnia Języków Obcych i Powiatowego Konkursu Idiomów w Językach Obcych jest promowanie języków nauczanych w szkołach powiatu świdnickiego oraz zachęcenie do ich nauki. Idiomy w językach obcych to potężny przeciwnik, bez znajomości którego pewnego dnia może się okazać, że opanowane zawiłości gramatyczne czy fonetyczne języka, tryby warunkowe i doskonała wymowa nie gwarantują nam pełnego zrozumienia wypowiedzi w danym języku.


"Snowhite", "Rotkäppchen","Caperucita Roja" oraz "Riepka" – bajki i baśnie na Dzień Języków Obcych

4
 
 
Dzień Języków Obcych to coroczna impreza organizowana przez młodzież i nauczycieli I Liceum. Uczniowie prezentują swoje dokonania językowe i wiedzę na temat kultur innych krajów. Julita Jędrych i Marcin Ołdakowski przywitali uczestników w pięciu językach nauczanych w Bronku. Uroczystość rozpoczęła się od podsumowania trzeciej edycji konkursu Idiomy

 


Dzień Języków Obcych 2013 w I LO

3
 
 
Nauka na wesoło jest najciekawszą formą nabywania wiedzy i umiejętności, dlatego nauczyciele naszej szkoły od wielu lat organizują Powiatowy Konkurs Idiomów w Językach Obcych oraz multijęzykowe programy artystyczne.
W tym roku młodzież I LO przygotowała„Lokomotywę” Juliana Tuwima w językach niemieckim, angielskim, hiszpańskim, rosyjskim i francuskim. Druga część imprezy stała się okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu. Był on adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Świdnickiego.Gościem honorowym I Liceum był zastępca Burmistrza Świdnika, pan Tomasz Szydło – sponsor większości nagród.


Dzień Języków Obcych w barwach Euro 2012

Dj30
 
 
Od 2001 r. obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Europa może się poszczycić niezwykłym bogactwem językowym – posiada 23 języki urzędowe, a na jej terytorium istnieje ponad 60 lokalnych wspólnot posługujących się językami regionalnymi lub językami mniejszości. Aby zwrócić uwagę społeczeństw na tę lingwistyczną różnorodność UE i Rada Europy ogłosiły 2001 rok Europejskim Rokiem Języków.

 


Dzień Języków obcych w I LO

1
 
 

1 kwietnia odbył się w I Liceum po raz kolejny Dzień Języków Obcych. Po krótkim wystąpieniu dyrektora szkoły, nastąpiło wręczenie dyplomów oraz nagród dla uczniów, który brali udział w konkursach z języka angielskiego, rosyjskiego oraz niemieckiego.


Dzień języków obcych 2010

Tradycją naszej szkoły stały się obchody dnia języków obcych. W tym roku świętowaliśmy ten dzień w środę, 31 marca. Formuła tegorocznej zabawy oparta była na współzawodnictwie pomiędzy czterema grupami językowymi reprezentującymi wszystkie języki obce nauczane w naszej szkole. Język angielski, niemiecki, rosyjski i hiszpański reprezentowały pięcioosobowe zespoły, składające się z uczniów klas pierwszych i drugich.

„Językowe ZOO” – Dzień Języków Obcych na wesoło

8
 
 

1 kwietnia to All Fools˘ Day, Prima Aprilis, День смеха. Tego dnia tradycyjnie już obchodzimy w naszej szkole „Dzień Języków Obcych”.


Dzień języków obcych 2008

1
 
 
Tegoroczna impreza „Dzień języków obcych w krzywym zwierciadle” dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń.