Sztandar Liceum

Pierwszy sztandar, z szacunkiem przyjęty przez całą społeczność szkolną w czerwcu 1963 roku, zaginął w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach. Uroczystość nadania szkole nowego sztandaru miała miejsce 19 czerwca 1999 roku. Gwoździe pamiątkowe umieszczone na drzewcu sztandaru symbolizują osoby oraz instytucje, które przyczyniły się do jego ufundowania. Na sztandarze umieszczone zostały elementy związane z naszą szkołą i jej Patronem oraz symbole narodowe. Sztandar, którym opiekuje się 6 osobowy poczet sztandarowy eksponowany jest podczas ważnych uroczystości szkolnych, środowiskowych, świąt państwowych, kościelnych i nadaje im wysoką rangę, wprowadza oficjalną i dostojną atmosferę.

Skład pocztu sztandarowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Świdniku:

rok szkolny 2016-2017

 • Paulina Zarosińska - kl. II b
 • Patrycja Oleszek - kl II d
 • Aleksander Kowalczyk kl IIa
 • Klaudia Michalik – kl. IIIa
 • Anna Dzięcioł - kl.IIIb
 • Adrian Szewczuk kl.IIIb
 • Opiekun pocztu: Bożena Stypińska

rok szkolny 2015-2016

 • Klaudia Michalik – kl. IIa
 • Anna Dzięcioł - kl.IIb
 • Adrian Szewczuk kl.IIb
 • Cezary Goral - kl.IIIa
 • Klaudia Tyburcy - kl.IIId
 • Dominika Popławska - kl. IIId
 • rok szkolny 2014-2015
  • Patryk Samborski – kl. IIIa
  • Adrianna Czeczko - kl.IIIa
  • Paulina Torój - kl.IIIa
  • Cezary Goral - kl.IIa
  • Klaudia Tyburcy - kl.IId
  • Dominika Popławska - kl. IId
 • rok szkolny 2013-2014
  • Artur Polański – kl. IIIa
  • Katarzyna Charytanowicz– kl. IIIa
  • Agnieszka Mirowska – kl. IIIb
  • Karol Marczuk – kl. IIc/ Patryk Samborski – kl. IIa
  • Paulina Torój - kl. IIa
  • Adrianna Czeczko - kl.IIa

 • rok szkolny 2012/2013
  • Aleksandra Łykus - kl. IIIb
  • Ewa Szkudzińska - kl.IIIa
  • Jakub Skórski - kl.IIIa
  • Katarzyna Charytanowicz - kl.II a
  • Agnieszka Mirowska - kl.IIb
  • Artur Polański - kl.IIa

 • rok szkolny 2011/2012
  • Aleksandra Łykus - kl. IIb
  • Ewa Szkudzińska - kl.IIa
  • Jakub Skórski - kl.IIa
  • Aneta Dziewulska - kl.III a
  • Ewa Michalik - kl.IIIa
  • Arkadiusz Skoczylas - kl.IIIa

 • rok szkolny 2010/2011
  • Ewelina Ciołek - kl.IIIb
  • Magdalena Harytanowicz - kl.IIIb
  • Jacek Guz - kl.IIIa
  • Aneta Dziewulska - kl.II a
  • Ewa Michalik - kl.IIa
  • Arkadiusz Skoczylas - kl.IIa

 • rok szkolny 2009/2010
  • Marlena Czechowska - kl.IIIa
  • Agnieszka Kolanecka - kl.IIIc
  • Kamil Mazurkiewicz - kl.IIIa
  • Jacek Guz - kl.IIa
  • Ewelina Ciołek - kl.II b
  • Magdalena Harytanowicz - kl.II b

 • rok szkolny 2008/2009
  • Karolina Pilipczak . kl. IIIb
  • Karolina Żelazowska - kl. IIIb
  • Magdalena Gładysz - kl. IIb
  • Marlena Czechowska - kl. IIa
  • Kamil Łaban - kl. IIId
  • Kamil Mazurkiewicz - kl. IIa

 • rok szkolny 2007/2008
  • Joanna Jakimiuk – kl. IIIa
  • Karolina Kot – kl. IIIb
  • Dagmara Kapys – kl. IIb
  • Iga Tarkowska – kl. IIb
  • Daniel Nowosad kl. IIIa
  • Kamil Łaban kl. IId

 • rok szkolny 2006/2007
  • Marta Blicharz – kl. IIId
  • Katarzyna Sawka – kl. IIIf
  • Joanna Jakimiuk – kl. IIa
  • Karolina Kot – kl. IIb
  • Bartłomiej Żuchowicz – kl. IIIi
  • Daniel Nowosad kl. IIa

 • rok szkolny 2005/2006
  • Aneta Szymańska – kl. IIIi
  • Eliza Stypińska – kl. IIIf
  • Iwona Kruk – kl. IIIf
  • Dominika Kowalik – kl. IIIc
  • Piotr Wojtan – kl. IIIi
  • Bartłomiej Żuchowicz – kl. IIi

 • rok szkolny 2004/2005
  • Izabela Biała – kl. IIIf
  • Katarzyna Gorzel – kl. IIIb
  • Elwira Michalska – kl. IIIi
  • Eliza Stypińska – kl. IIf
  • Mateusz Imgront – kl. IIIi
  • Gustaw Koener – kl. IIIc

 •