Projekty dofinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny

Projekty dofinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i Ministerstwo Edukacji Narodowej w naszej szkole dotyczące komputeryzacji procesu edukacji

I Liceum Ogólnokształcące im W. Broniewskiego w 2006 roku otrzymało j w ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej

- PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ

Podstawowe elementy PRACOWNI to:Komputer serwer - szt. 1 Komputery stacje robocze - szt. 15 Komputer przenośny - szt. 1 Wideoprojektor - szt. 1 Skaner - szt. 1 Sieciowa drukarka laserowa - szt. 1

- INTERNETOWE CENTRUM MULTIMEDIALNE „Internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawowe elementy Centrum Internetowego: Komputery stacje robocze – 4 szt. Wielofunkcyjne urządzenie sieciowe HP LaserJet - 1 szt.

I Liceum Ogólnokształcące im W. Broniewskiego w 2007 roku otrzymało w ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej

- PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ

Podstawowe elementy PRACOWNI to: Komputer serwer - szt. 1 Komputery stacje robocze - szt. 15 Komputer przenośny - szt. 1 Wideoprojektor - szt. 1 Skaner - szt. 1 Sieciowa drukarka laserowa - szt. 1

- INTERNETOWE CENTRUM MULTIMEDIALNE „Internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawowe elementy Centrum Internetowego: Komputery stacje robocze – 4 szt. Skaner - 1 szt. Drukarka sieciowa 1 szt

I Liceum Ogólnokształcące im W. Broniewskiego w 2008 roku otrzymało w ramach realizacji projektu „Internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podstawowe elementy Centrum Internetowego: Komputery stacje robocze – 4 szt. Urządzenie wielofunkcyjne HP - 1 szt.

 

Wszystkie urządzenia sa wykorzystywane do celów dydaktyczno- naukowych