Patronat naukowy UMCS nad klasami I LO w Świdniku

Sesja ekologiczna pod patronatem WFOŚiGW już po raz ósmy

3 czerwca odbyła się w naszej szkole VIII Sesja Ekologiczna. Tym razem w związku z realizowanym projektem z zakresu edukacji ekologicznej poświęcona była ochronie przyrody w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Dzięki prezentacjom wykonanym przez uczennice klasy ID uczestnicy sesji, uczniowie klas biologicznych, dowiedzieli się o aspektach przyrodniczo-kulturowych tego regionu Polski.

II Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej „Siatkarski Talent” pod patronatem Tomasza Wójtowicza

21 kwietnia w I Liceum odbyła się II edycja Wojewódzkiego Turnieju Piłki Siatkowej „Siatkarski Talent”. Patronem honorowym imprezy został po raz kolejny Mistrz Olimpijski i Mistrz Świata Tomasz Wójtowicz. Sponsorami wydarzenia są Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Wicestarosta Powiatu Świdnickiego Waldemar Białowąs oraz Zarząd ASPS AVIA Świdnik. W związku z tym, że od nowego roku szkolnego w I LO powstaje klasa siatkarska turniej rozpoczęła uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Świdniku i I Liceum a ASPS Avią Świdnik.

Fascynujący świat DNA. Warsztaty dla biologów pod patronatem UM w Lublinie

4
 
 
13 marca uczniowie klas drugich realizujący naukę biologii w zakresie rozszerzonym odbyli zajęcia z pracownikami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zajęcia te odbywają się w ramach patronatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nad I LO. Pan dr Szymon Zmorzyński i pani mgr Sylwia Popek wprowadzili uczniów w świat DNA.


Zostaliśmy objęci patronatem naukowym Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL!

22 września Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL oraz I Liceum podpisali umowę patronacką. Uniwersytet zobowiązał się do objęcia uczniów naszej szkoły systemem konsultacji i zajęć dydaktycznych przygotowujących do konkursów i olimpiad.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS objął patronat nad I Liceum.

2
 
 
2 kwietnia geografowie z Bronka uczestniczyli w bardzo ważnym dla liceum wydarzeniu. I Liceum i Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS na mocy umowy patronackiej zostali partnerami naukowymi. Profesor Paweł Wojtanowicz wygłosił wykład inaugurujący współpracę „Uchem po mapie”. Wykładowca udowodnił , że istnieje zależność pomiędzy muzyką danego regionu a środowiskiem przyrodniczym.


Europejski Dzień Parków Narodowych. Akcja informacyjna pod patronatem WFOŚiGW w Lublinie

Logolub
 
 
W rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie, obchodzony jest Europejski Dzień Parków Narodowych. Tym najstarszym europejskim parkiem narodowym jest szwedzki park narodowy Sarek utworzony 24 maja 1909 r.
Pierwszych 9 parków narodowych w Europie powołał parlament Szwecji w maju 1909 roku. Obecnie na naszym kontynencie jest ich ponad 250. W Polsce są 23 parki narodowe i około 120 parków krajobrazowych.


Patronat Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie

9
 
 
22 kwietnia 2008 r. została zawarta umowa patronacka pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku a Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie. Współpraca dotyczy klas językowo-menedżerskich.

Patronat Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie

   Wydział Filozofii i Socjologii UMCS oficjalnie objął patronat naukowy nad klasami humanistyczno-artystycznymi naszej szkoły. Stało się to w obecności przedstawicieli władz uniwersyteckich, władz powiatowych, świdnickich mediów, przyjaciół naszej szkoły oraz społeczności szkolnej.

Patronat naukowy KUL - Instytut Filologii Germańskiej

Img 8771
 
 

Instytut Filologii Germańskiej KUL im. Jana Pawła II  kolejnym patronem naukowym naszej szkoły.

W środę, 9 grudnia nasze Liceum zostało objęte honorowym patronatem naukowym przez Instytut Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.


Spotkanie szkół objętych patronatem Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS

W dniu 28.10.2009r. uczniowie klasy 3C wraz z nauczycielem języka rosyjskiego mgr Ewą Kiernicką wzięli udział w spotkaniu z Dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS prof. Feliksem Czyżewskim oraz Kuratorem oświaty w Lublinie mgr Henrykiem Wagnerem a także dyrektorami, nauczycielami i uczniami 3 szkół objętych patronatem Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie.