2001 - księgowość skomputeryzowana i p. Andrzej Usidus