2014-2015

Królewski Kraków na podsumowanie projektu „Wiedza mostem na uniwersytet”

35
 
 
W dniach 13 – 14 czerwca uczniowie biorący udział zajęciach z języka polskiego w ramach projektu „Wiedza mostem na Uniwersytet” dofinansowanego ze środków EFS uczestniczyli w wycieczce do Krakowa. Program wycieczki był bardzo napięty, obejmował nie tylko zwiedzanie zabytkowych obiektów, ale także premierowy spektakl i warsztaty teatralne.


Konferencja "Bezpieczeństwo Europy - Bezpieczeństwo Polski" z czynnym udziałem uczniów Bronka

1
 
 
9 czerwca na Wydziale Politologii UMCS odbyła się konferencja naukowa "Bezpieczeństwo Europy - Bezpieczeństwo Polski". Organizatorem wydarzenia był Zakład Myśli Politycznej UMCS. Myśl przewodnia konferencji wiązała się z kwestią bezpieczeństwa we wszystkich jego wymiarach. W czasie spotkania odbyły się obrady plenarne, panele dyskusyjne i warsztaty doktorantów, studentów i uczniów. W sekcji V  "Wymiary bezpieczeństwa" wzięli udział uczniowie I LO im W. Broniewskiego w Świdniku. Wiktor Małyska i Patryk Kwiatkowski zaprezentowali referat dotyczący polityki bezpieczeństwa państw bałtyckich, natomiast Cezary Goral przedstawił prezentację o bezpieczeństwie ekonomicznym Polski.


XIII edycja powiatowego konkursu „Fotografujemy zjawiska fizyczne” zakończona

3
 
 
4
 
 
Organizatorem konkursu od trzynastu lat jest niezmiennie I Liceum, zaś głównymi sponsorami Starosta Powiatu Świdnickiego i Burmistrz Świdnika. Celem konkursu skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest popularyzacja jednej z trudniejszych dziedzin nauki – fizyki. Komisja konkursowa oceniała oryginalność pomysłu zdjęcia, opis zjawiska fizycznego prezentowanego na fotografii oraz jej stronę artystyczną. 12 czerwca dyrektor I Liceum oraz organizatorki – panie G. Kowalczyk i M. Wnuk ogłosili wyniki.


Reportaż „Prymusi Marszałka” a w nim Ola Wójcik

Są zdolni, utalentowani, pracowici, a do tego niesamowicie skromni i uczynni. O kim mowa? O stypendystach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013 - 2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród uczniów z całego województwa lubelskiego znajdują się również uczniowie I Liceum: Ola Wójcik, Paulina Płonka, Marek Pucek i Patryk Samborski. 3 czerwca odebrali gratulacje, a niektórzy z nich zostali zaproszeni przez Czesławę Borowik, dziennikarkę Radia Lublin do udziału w reportażu z cyklu „Kalejdoskop regionalny” pt. „Prymusi Marszałka”. Jedną z jego bohaterek została uczennica 1A Ola Wójcik.

Wycieczka w Pieniny. Wąwóz Homole, Trzy Korony, Wysoka i Palenica.

31
 
 
W dniach 1-3 czerwca nasi uczniowie z klasy 2 a odpoczywali w pięknych Pieninach. Opiekunami młodzieży byli p. J. Siembida, p. M. Wnuk i p. J. Jaśkowski. Zwiedzaliśmy Pieniński Park Narodowy. Byliśmy w Pijalni Wód Mineralnych w Szczawnicy, zdobyliśmy Palenicę (722 m.n.p.m.), Wysoką (1050 m n.p.m.) i Trzy Korony (982 m n.p.m.), spacerowaliśmy po interesującym geologicznie Wąwozie Homole. Z platformy widokowej na Okrąglicy oglądaliśmy malowniczy przełom Dunajca, Pieniński Park Narodowy, a nawet Tatry. Wieczory spędzaliśmy przy ognisku.


O jeden most za mało - zamiast Centrum Kopernika Muzeum Marii Skłodowskiej- Curie

10 czerwca uczniowie klas pierwszych i drugich uczący się fizyki na poziomie rozszerzonym odwiedzili Warszawę. W planach był seans na temat gwiazd, galaktyki i wszechświata w Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Nie udało nam się dotrzeć na czas, w związku z tym dostaliśmy lekcję na przyszłość: „wyjeżdżaj do Warszawy dużo wcześniej, bo masz o jeden most mniej”. Pomimo utraconej lekcji w Planetarium,

O trudnej sztuce tolerancji – lekcje języka polskiego w Gimnazjum nr 1

10 czerwca – w ramach współpracy z Gimnazjum nr 1 w Świdniku - p. Dorota Jaśkowska przeprowadziła dla gimnazjalistów warsztaty dotyczące tolerancji oraz stereotypów i uprzedzeń. W prowadzeniu zajęć pomagała jej absolwentka I Liceum, uczestniczka koła dziennikarskiego – Sylwia Drwal. W warsztatach wzięły udział prawie wszystkie klasy trzecie: 3F, 3C, 3A, 3B, 3D oraz dwie klasy drugie: 2A i 2F.
Młodzież w aktywny, twórczy sposób pracowała nad zagadnieniami bardzo trudnymi tj. definiowała, czym jest tolerancja, czym różni się ona od akceptacji, co oznacza tzw. negatywna tolerancja,

Mecz piłki nożnej nauczyciele vs uczniowie 2015

59
 
 
9 maja mecz nauczyciele – uczniowie ILO zgromadził na boisku Orlik tłum kibiców. Organizatorami tej sportowej imprezy są co roku nauczyciele wychowania fizycznego: L. Grobel-Wiśniewska, J. Kołodziejczyk i D. Sawicki. Emocje umiejętnie podsycał niezwykle utalentowany komentator sportowy Piotr Kaciuczyk znany też z takich ról jak Plastelinka, czy królowa Elżbieta II. W skład drużyny uczniów weszli:


Kraina jak baśń– warsztaty filmowo – dziennikarsko –fotograficzne na Suwalszczyźnie.

66
 
 
Uczniowie z koła dziennikarskiego przy I Liceum, Karolina Niedzwiecka, Ola Szymanek, Magda Zacharczuk, Małgosia Żołędź, Patryk Sidor i ich opiekunka p. D. Jaśkowska zakwalifikowali się do projektu o nazwie „Co ty wiesz o Suwalszczyźnie” zorganizowanego przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną. Przez 5 dni od 31 maja do 5 czerwca pracowali z Hubertem Stojanowskim, Renatą Jacewicz Maciejem Orłosiem.

 


Magiczna Noc Kultury 2015

Dsc 0482
 
 
W nocy z 6 na 7 czerwca młodzież z koła dziennikarskiego pod opieką p. Doroty Jaśkowskiej oraz Józefa Jaśkowskiego wzięła udział w kolejnej edycji Nocy Kultury organizowanej w Lublinie przez Warsztaty Sztuki w ramach hasła Energie Miasta. Jest to niezwykła, magiczna noc, która inspiruje do odkrycia klimatu Lublina, poprzez sztukę ożywia ulice, zaułki, miejsca nieznane i zapomniane, otwiera drzwi muzeów, teatrów i galerii, zachęcając do obcowania z kulturą i czerpania energii miasta. Pierwszy punkt naszego subiektywnego programu stanowiła wizyta w Teatrze Osterwy


Subskrybuj zawartość