Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane- wyjaśnienia do SIWZ.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku”.

Wyjaśnienia do SIWZ, odpowiedzi na pytania.