Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane- zmiany.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku”.

 

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA