Czy i jak można reklamować zakupiony produkt? Czyli o spotkaniu młodzieży z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumentów

Jak co roku gościliśmy w naszej szkole Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów. 20 kwietnia Pan Miłosz Grabowski (kilka miesięcy temu zastąpił on na stanowisku rzecznika znanego starszym uczniom Kazimierza Sidora, który odszedł na emeryturę) wygłosił w ramach zajęć podstaw przedsiębiorczości ciekawą prelekcję, która została zdominowana zagadnieniami związanymi z reklamowaniem produktów z tytułu rękojmi oraz specyfiką zakupów "na odległość". Pomysłodawca spotkania i opiekunem młodzieży był nauczyciel przedsiębiorczości p. B. Dutkowski