Drzwi otwarte szkoły 2014

28
 
 
28 kwietnia I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego otworzyło drzwi swojej szkoły dla gimnazjalistów. Uczniowie szkół gimnazjalnych zapoznali się z ofertą Bronka oraz oryginalnym systemem wyboru przedmiotów rozszerzonych, języków obcych i przedmiotów dodatkowych. Starsi koledzy oprowadzili ich po liceum. W salach lekcyjnych czekały na nich ciekawe zajęcia. Przypominamy, że I Liceum Ogólnokształcące w roku szkolnym 2014/2015 otwiera cztery oddziały:

I a – klasa matematyczna
I b –klasa dziennikarska z elementami kształcenia klasycznego
I c – klasa menadżersko-językowa
I d – klasa biologiczna
W „Bronku” można uczęszczać na zajęcia z tzw. przedmiotów dodatkowych: W klasie matematycznej: zastosowania matematyki z elementami logiki, rysunek, zastosowania informatyki w projektowaniu (AutoCAD) W klasie klasycznej: propedeutyka filozofii oraz retoryka stosowana i przemówienia publiczne, dziedzictwo narodowe, zastosowania matematyki z elementami logiki, język łaciński.
W klasie językowo-menadżerskiej: Komputer w firmie, język angielski w biznesie, zastosowania matematyki z elementami logiki.
W klasie biologicznej: Zastosowania matematyki z elementami logiki, biologia medyczna.
Prezentacja przedmiotów została urozmaicona występem gimnastyczek artystycznych oraz pokazami wspinaczki, do której z chęcią przyłączyli się niektórzy gimnazjaliści.
Zapraszamy do I LO na najbliższe trzy lata!

0.jpg
 
 
1
 
 
10a
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
18a
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
25
 
 
26
 
 
27
 
 
2a
 
 
3a
 
 
4a
 
 
5a
 
 
9a