Dyskryminacja oczami młodego człowieka - konkurs plastyczny.

Młodzież z koła dziennikarskiego, działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Świdniku w roku szkolnym 2014/2015 bierze udział w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Trawnickich „Średni obywatel duża sprawa”, w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji, wykluczeniu i mowie nienawiści.

Celem projektu jest włączenie młodzieży w województwie lubelskim w procesy decyzyjne i działania Pro Publico Bono poprzez realizacje Inicjatyw Najmniejszych w społecznościach lokalnych. Projekt poprzez innowacyjne narzędzia zastosowane w projekcie (gra, metoda głosowania bezpośredniego) przyczynia się do zwalczania mowy nienawiści, przeciwdziała wykluczeniu i dyskryminacji, uruchamia potencjał i aktywność młodych ludzi, daje im realną szanse współdecydowania o sobie i swoim otoczeniu. Uczestnicy nauczą się również jak diagnozować i rozwiązywać lokalne problemy.
W ramach działań projektowych I Liceum Ogólnokształcące ogłasza konkurs plastyczny "Dyskryminacja oczami młodego człowieka", na który zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas 4-6 oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych.
1. Organizatorem konkursu plastycznego ” DYSKRYMINACJA OCZAMI MŁODEGO CZŁOWIEKA”, jest I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku.
2. Celem konkursu jest:
a. uświadamianie uczniów o problemie dyskryminacji
b. rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych,
c. poszukiwanie młodych artystów,
d. promowanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży,
3. Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych klas 4-6 z powiatu świdnickiego.
4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż jedną pracę.
5. Zgłoszenie do Konkursu polega na:
a. dostarczeniu wypełnionej karty zgłoszenia.
b. dołączeniu pracy w formacie od A3 do A2 (dozwolone są prace wykorzystujące kształt papieru np. okrągłe, nie będą brane pod uwagę prace wykonalne techniką komputerową)
6. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) na adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego ul. Gen. L. Okulickiego 13 21-040 Świdnik Z dopiskiem „DYSKRYMINACJ OCZAMI MŁODEGO CZŁOWIEKA”
7. Termin składania prac : 20 kwietnia 2015.
8. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową złożoną z Nauczycieli i Uczniów Liceum.
9. Komisja oceni prace w dwóch kategoriach wiekowych:
a. młodzież szkół podstawowych klas 4-6
b. młodzież gimnazjalna
10. Kryteria oceny prac:
a. Zgodność z tematyką, b. Umiejętności warsztatowe, c. Oryginalność potraktowania tematu, d. Walory estetyczne,
11. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.
12. Konkurs zakończy się wyłonieniem laureatów oraz wręczeniem atrakcyjnych nagród rzeczowych i dyplomów.
13. Lista laureatów oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz zaprezentowane na stworzonej w tym celu wystawie.
Pytania prosimy kierować do Weroniki Szolc (szolcweronika@wp.pl)