Dzień Języków Obcych w barwach Euro 2012

Dj30
 
 
Od 2001 r. obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Europa może się poszczycić niezwykłym bogactwem językowym – posiada 23 języki urzędowe, a na jej terytorium istnieje ponad 60 lokalnych wspólnot posługujących się językami regionalnymi lub językami mniejszości. Aby zwrócić uwagę społeczeństw na tę lingwistyczną różnorodność UE i Rada Europy ogłosiły 2001 rok Europejskim Rokiem Języków.

 

Co roku w całej Europie organizowane są najróżniejsze wydarzenia związane z językami: spektakle, zabawy, koncerty, kursy językowe, audycje radiowe i telewizyjne, konferencje itp.
W naszym liceum od kilku lat też jest obchodzony dzień języków obcych.
W tym roku młodzież zaprezentowała program artystyczny, w którym przybliżone zostały sylwetki obywateli Anglii, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Rosji.
Uroczystość była także okazją do podsumowania Powiatowego Konkursu „Idiomy w językach obcych”.
Oto lista zwycięzców:
Język angielski. Kategoria: gimnazja

 • I miejsce: Magdalena Żuchnik ZS nr 2
 • II miejsce Jakub Futa ZS nr 2
 • III miejsce Katarzyna Kowalczyk ZS nr 2
 • Wyróżnienia: Adranna Kulik i Aleksandra Kania Gimnazjum w Mełgwi
 • Język angielski. Kategoria: szkoły ponadgimanzjalne

 • I miejsce: Damian Bednarz I LO
 • II miejsce: Ewa Michalik i Justyna Mazur I LO
 • III miejsce: Ola Łykus I LO
 • Wyróżnienia: Michała Wawrzyk i Szymon Jagiełło PCEZ
 • Język angielski. Kategoria: Konkurs plastyczny

 • I miejsce: Rafał Janiec ZS1
 • II miejsce: Ewa Michalik ILO
 • III miejsce: Monika Jargiłło Gimnazjum w Mełgwi
 • Wyróżnienia: Angelika Świetlicka ILO, Aneta Dziewulska ILO
 • Język niemiecki. Kategoria: gimnazja

 • I miejsce: Wiktor Niemczycki G1
 • II miejsce: Paulina Król G1
 • III miejsce: Adranna Świerz G1
 • Język niemiecki. Kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

 • I miejsce: Damian Bednarz ILO
 • II miejsce: Karolina Żuraw ILO
 • III miejsce: Erwin Pietrzela I LO
 • Język niemiecki. Kategoria: Konkurs plastyczny

 • I miejsce: Ewa Michalik ILO
 • II miejsce: Angelika Świetlicka ILO
 • III miejsce: Małgorzata Mącik Gimnazjum w Kalinówce
 • Język francuski: Kategoria szkoły ponadgimnazjalne

 • I miejsce: Artur Polański i Aleksandra Kierepka I LO
 • Język francuski: Kategoria: Konkurs plastyczny

 • I miejsce: Doris Rybaczuk PCEZ
 • II miejsce: Kaja Kuś ILO
 • III miejsce: Katarzyna Szczotka ILO
 • Język hiszpański. Kategoria szkoły ponadgimnazjalne

 • I miejsce: Natalia Goluch ILO
 • II miejsce: Michał Wawrzyk i Aleksandra Rybka PCEZ
 • III miejsce: Zuzanna Nowakowska ILO
 • Język rosyjski. Kategoria. Szkoły ponadgimnazjalne

 • I miejsce: Jan Małecki ILO
 • II miejsce: Izabela Zawada ILO
 • III miejsce: Patrycja Ćwirzeń i Patrycja Szewczak ILO
 • Opiekunami uczniów, którzy odnieśli sukcesy są: Anna Owsicka-Mazur G1, Małgorzata Lewandowska i Konrad Rosołowski ILO, Urszula Burda i Marcin Paśnikowski ZS nr 2, Radosław Grygiel Gimnazjum w Mełgwi, Agnieszka Mazurek, Danuta Sawicka ZS nr 1, Anna Bożek i Agnieszka Szymańska PCEZ, Bożena Piskor, Kazimiera Machoń, Anna Jankowska i Piotr Abramowicz ILO, Anna Łukasik ILO, Agnieszka Tryniecka ILO, Armando Cruz ILO.

  Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy.


  Dzień Języków Obcych był także okazją do wręczenia dyplomów uczestnikom Konkursu Juvenes Translatores organizowanego przez Komisję Europejską w Brukseli.
  Są to:

  Aleksandra Łykus 2B, Angelika Paździor 2B, Łukasz Mrozik 2B, Erwin Pietrzela 2B i Anna Dziubak 2A

  /AJ/

  1
   
   
  2
   
   
  3
   
   
  4
   
   
  5
   
   
  6
   
   
  7
   
   
  8
   
   
  9
   
   
  10
   
   
  Dj
   
   
  Dj1
   
   
  Dj10
   
   
  Dj11
   
   
  Dj12
   
   
  Dj13
   
   
  Dj14
   
   
  Dj15
   
   
  Dj16
   
   
  Dj18
   
   
  Dj19
   
   
  Dj2
   
   
  Dj20
   
   
  Dj21
   
   
  Dj22
   
   
  Dj23
   
   
  Dj24
   
   
  Dj25
   
   
  Dj26
   
   
  Dj27
   
   
  Dj28
   
   
  Dj29
   
   
  Dj3
   
   
  Dj30
   
   
  Dj31
   
   
  Dj32
   
   
  Dj4
   
   
  Dj5
   
   
  Dj6
   
   
  Dj7
   
   
  Dj8
   
   
  Dj9