Dzień Patrona Szkoły 2014

0.jpg
 
 
Zapraszamy uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego do udziału w IX edycji
KONKURSU O PATRONIE SZKOŁY I O SZKOLE

Regulamin Konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów I LO im. Władysława Broniewskiego w Świdniku.
Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach:
A/ Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły i I LO im. Władysława Broniewskiego / dla uczniów klas pierwszych/.
B/ Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o Władysławie Broniewskim / dla uczniów klas pierwszych/.
C/ Konkurs plastyczny na statuetkę „Bronka” lub ilustrację poezji W. Broniewskiego /konkurs indywidualny/.
D/ Konkurs recytatorski poezji W. Broniewskiego /konkurs indywidualny/.
W Konkursie wiedzy o Patronie Szkoły i I LO im. Władysława Broniewskiego / kat. A / biorą udział uczniowie klas pierwszych. Każda klasa wybiera pięcioosobową reprezentację, która uczestniczy w eliminacjach pisemnych. Reprezentanci klasy odpowiadają indywidualnie na pytania związane z życiem i twórczością Patrona oraz historią i współczesnym życiem szkoły. Wynik klasy jest sumą punktów uzyskanych przez zespół. Przewidywany termin konkursu - 8 grudnia 2014.
Konkurs na najciekawszą prezentację o Władysławie Broniewskim. Prezentacje przygotowują uczniowie każdej klasy pierwszej. Powinna ona zawierać 10 – 15 slajdów, obejmować życie prywatne i rozwój twórczości Poety. Kryterium oceny będzie też interesująca forma i umiejętność budowania poprawnych slajdów. Termin oddania prezentacji -10 grudnia 2014.
W kategorii Konkurs na ilustrację do wybranego wiersza mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas. Jeden uczeń może przygotować dowolną liczbę prac. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna. Format ilustracji A4. Do ilustracji należy dołączyć tekst utworu literackiego. Prace powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem i numerem oddziału. Prace należy dostarczyć do dnia 10 grudnia 2014 do nauczycieli języka polskiego.
Konkurs na statuetkę „Bronka”. Należy wykonać projekt przestrzenny (np. model gipsowy, gliniany, drewniany), przedstawiający Patrona naszej szkoły w sposób symboliczny. Nagrodzona praca posłuży za wzór statuetki „Bronka”, przyznawanej za szczególne osiągnięcia uczniom naszej szkoły.

Uczestnicy Konkursu recytatorskiego przygotowują jeden wybrany przez siebie utwór W. Broniewskiego. Konkurs odbędzie się 12 grudnia, a zgłoszenia można składać do 8 grudnia. Zwycięzcy wystąpią w czasie akademii poświęconej Patronowi.
Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języka polskiego. Dla zwycięzców przewidziane nagrody.
Bibliografia
Broniewski W., Poezje 1923- 1961. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy 1995.
Lichodziejewska F., Władysław Broniewski. Warszawa 1966.
Lichodziejewska F., O Władysławie Broniewskim 1897 - 1962. Warszawa, Biblioteka Narodowa 1964.
Pryzwan M., Ja jestem kamień: wspomnienia o Władysławie Broniewskim, Wydawnictwo Domena 2002
60 lat I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Świdniku.
(pozycje dostępne w bibliotece szkolnej)