Ekologiczny Bronek dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Logolub
 
 
Już po raz piąty rusza w naszej szkole ekologiczny projekt edukacyjny dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W tym roku temat przewodni projektu –bardzo aktualny dla Świdnika - brzmi: „Wpływ budownictwa drogowego na środowisko naturalne na przykładzie Polski wschodniej„. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w zajęciach w miejscach związanych z lokalnymi problemami, pozna prawne i ekologiczne aspekty budownictwa drogowego. Koordynatorem działań jest nauczycielka biologii pani Agnieszka Dudek.

Projekt ma na celu uświadomienie uczniom potrzeby troski o środowisko naturalne i wzmocnienie motywacji do podejmowania działań zmierzających w tym kierunku. Działania te, ze względu na współpracę z WFOŚiGW od kilku lat, mają charakter cykliczny.
Liceum pozyskało do realizacji zajęć 5566,60 zł. Na co je przeznaczymy? Na redagowanie gazety szkolnej, w której znajdzie się miejsce na promowanie treści ekologicznych, prenumeratę Miesięcznika Przyroda Polska wydawanego przez Ligę Ochrony Przyrody, informacyjne akcje plakatowe i ekologiczną akcję streetartową.
Zorganizujemy lekcję w terenie pt. „Budowa lotniska i obwodnicy Lublina w świetle prawa.” Uczniowie pod opieką nauczyciela biologii oraz pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydziału Infrastruktury Drogowej Powiatu Świdnickiego poznają aspekty prawne największych inwestycji związanych ze Świdnikiem i wszelkie działania podjęte na rzecz ochrony środowiska.
Po raz kolejny odbędą się także ogólnoszkolna sesja naukowa i konkurs wiedzy tematycznie z nią związany.
W tym roku pojedziemy także na wycieczkę „Dolina Rospudy”, a potem zaprezentujemy wystawę fotograficzną „Wpływ budownictwa drogowego na środowisko naturalne na przykładzie Polski wschodniej”.
Uczniowie będą projektowali ekologiczny kalendarz. Niespodziankę mamy także dla gimnazjalistów – zaproponujemy im udział w konkursie „Projekt ścieżki przyrodniczej w moim najbliższym otoczeniu.”
/AJ/