Ekologiczny streetart w ramach projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW w Lublinie.

„Przyroda nie zna nagrody i kary, zna tylko konsekwencje” Takie i inne hasła ekologiczne pojawiły się w czerwcu na świdnickich chodnikach. Ich autorami od wielu lat jest grupa młodzieży zaangażowanej w realizację projektu ekologicznego. Ekologiczna akcja streetartowa ma na celu promocję ochrony środowiska.

Koordynatorką działań ekologicznych w I Liceum jest p. A. Dudek.