Formularz dla kandydatów do klasy pierwszej.

Wszystkich chętnych do klasy pierwszej naszego liceum prosimy o pobranie formularza, wypełnienie go, wydrukowanie i przyniesienie do sekretariatu I Liceum Ogólnokształcącego.

Formularz dla kandydatów do klasy pierwszej naszej szkoły.