Gimnazjaliści sprawdzili swoją wiedzę politologiczną i historyczną

3
 
 
29 kwietnia w naszej szkole odbył się IX Powiatowy Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla gimnazjalistów oraz Powiatowy Konkurs Historyczny o Powstaniu Warszawskim. Konkursy zorganizowały nauczycielka geografii p.Jolanta Siembida i nauczycielka historii p.Elżbieta Derek. W eliminacjach obydwóch konkursów udział wzięli uczniowie pięciu gimnazjów z powiatu świdnickiego.

W konkursie politologicznym gimnazjaliści zmagali się z zagadnieniami dotyczącymi ogólnej wiedzy o strukturach UE, jej genezy oraz znajomości środowiska przyrodniczego i gospodarki państw członkowskich.
Wyniki turnieju wiedzy o UE zostaną ogłoszone 23 maja w dniu Eurolicealiady.
W związku z przypadającą w tym roku 70- tą rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego I Liceum Ogólnokształcące zorganizowało także konkurs wiedzy o Powstaniu.
Patronat honorowy nad konkursem objęli i nagrody ufundowali: Starosta Powiatu Świdnickiego Pan Mirosław Król oraz Burmistrz Miasta Świdnika Pan Waldemar Jakson.
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią Polski, problematyką walki Polaków o wolną i niepodległą Ojczyznę oraz kształtowanie patriotycznych postaw u młodzieży.
Konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe: test wiedzy dla licealistów oraz test wiedzy dla gimnazjalistów.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla licealistów i gimnazjalistów odbędzie się dnia 22 maja br.
Tego dnia w naszym Liceum okolicznościowy wykład o Powstaniu Warszawskim wygłosi historyk dr Marcin Kruszyński – pracownik naukowy Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.
/JSED/

1
 
 
2
 
 
4
 
 
5