Happening z okazji Światowego Dnia Książki połączony z inauguracją Roku Kolberga

7
 
 
23 kwietnia I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. A. Kamieńskiej w Świdniku zorganizowały happening z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Impreza została objęta honorowymi patronatami przez starostę powiatu świdnickiego pana Mirosława Króla oraz burmistrza miasta pana Waldemara Jaksona. |Współorganizatorami akcji były Miejskie Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II w Świdniku, Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Stacja Świdnik II”,Miejski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Terapii i Rozwoju.

Pomysłodawczyni i koordynatorka imprezy, pani Dorota Jaśkowska zdecydowała się na połączenie obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich z obchodami Roku Kolberga.
Rok 2014 został nazwany Rokiem Oskara Kolberga, kompozytora i folklorysty o najbogatszym dorobku w dziewiętnastowiecznej Europie, człowieka, który utrwalił w zbiorze monografii wierny obraz polskiej sztuki i kultury ludowej.
23 kwietnia przypada także dzień świętego Wojciecha – biskupa, misjonarza, który swe życie związał z zakonem benedyktynów. Benedyktyni wywarli ogromny wpływ na kulturę i gospodarkę średniowiecznej Europy. Jednym z ich zajęć było przepisywanie ksiąg. Dzięki nim rozwinęło się także w średniowiecznej Europie rzemiosło artystyczne – iluminatorstwo. Tak zrodził się pomysł na happening literacko - kulturowy pod znakiem ludowości.
Kultura ludowa, wraz ze wszystkimi zwyczajami, zarówno tymi codziennymi jak i świątecznymi, określana mianem folkloru, stanowi dla ludzi współczesnych fenomen. Okazała się bowiem niezwykle odporna na działanie zarówno czasu jak i wpływów cywilizacyjnych.

Na placu przy fontannie oraz scenie koncertowej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych wystąpili: obchodzący w tym roku trzydziestolecie twórczości artystycznej Zespół Tańca Ludowego Leszczyniacy, Klub Seniora Spokojna Przystań oraz Kapela Piasecka.
Oprócz udziału w koncertach świdniczanie mogli także obejrzeć wystawy i pokazy garncarstwa, rzeźby, wycinanki, malarstwa oraz plastyki obrzędowej.
Swoje prace zaprezentowali artyści ludowi zrzeszeni w Lubelskim Stowarzyszeniu Twórców Ludowych oraz Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury województwa lubelskiego z siedzibą w Świdniku.
Pracownicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Stacja Świdnik II” zorganizowali dla najmłodszych warsztaty rękodzieła artystycznego. W tym dniu nie mogło zabraknąć oczywiście literatury.
Zaproszeni goście: pan Radosław Brzózka Rzecznik Prasowy Starosty i Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, pan Tomasz Szydło zastępca burmistrza ds. oświaty i spraw społecznych, pan Adam Żurek dyrektor MOK, dyrektorzy MCUS i MPBP oraz komendanci Komendy Powiatowej Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej odczytali widzom najpiękniejsze fragmenty: „Chłopów” W. Reymonta, „Konopielki” Edwarda Redlińskiego, „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, „Kamień na kamieniu” Wiesława Myśliwskiego oraz legend związanych z ziemią lubelską.
Bogaty program przyciągnął bardzo wielu świdniczan. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy czynnie włączyć się do współtworzenia atmosfery kulturalnej naszego miasta. Zapraszamy za rok.

Koordynatorka akcji składa serdeczne podziękowania pracownikom i dyrekcji Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. A. Kamieńskiej w Świdniku oraz uczniom I Liceum za wielki trud i zaangazowanie w przygotowanie i poprowadzenie happeningu.

2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
33
 
 
34
 
 
35
 
 
36
 
 
37
 
 
38
 
 
39