II Powiatowy Konkurs: "Fotografujemy Zjawiska Fizyczne"

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Świdniku ogłasza II Powiatowy Konkurs: "Fotografujemy Zjawiska Fizyczne".

Regulamin:

 1. Celem konkursu jest popularyzacja fizyki oraz umiejętności dostrzegania jej praw w zjawiskach zachodzących w środowisku człowieka.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół średnich powiatu świdnickiego.
 3. Uczestnicy konkursu wykonują fotografie (jedną lub kilka) zjawisk fizycznych zaobserwowanych lub doświadczenia zaprojektowanego i wykonanego samodzielnie. Minimalna wielkość fotografii 10x15 cm.
 4. Do zdjęcia/zdjęć należy dołączyć:
  • dane autora (imię i nazwisko, nazwa szkoły, klasa, adres autora),

  • opis zdjęcia (tytuł nadany przez autora, okoliczności i sposób wykonania zdjęcia),
  • opis sfotografowanego zjawiska fizycznego.
 5. Prace konkursowe należy wysłać lub dostarczyć do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Szkolna 1, 21-040 Świdnik.
 6. Termin składania prac: 31.03.2004 r.
 7. Prace będą oceniane przez Powiatową Komisję Konkursową.

  Kryteria oceniania prac:

  • oryginalność pomysłu zdjęcia: do 20 pkt.,

  • opis zjawiska fizycznego prezentowanego na zdjęciu: do 30 pkt.,
  • strona artystyczna fotografii: do 10 pkt.,

  Maksymalna ocena za pracę: 60 pkt.

 8. Prace uczniów będą prezentowane na wystawie fotograficznej. Dla najlepszych prac są przewidziane nagrody.
 9. Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać u nauczycielki fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdniku - Gabrieli Kowalczyk (adres szkoły: ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik, tel. 7515713).