III Miejski Turniej Pokoleń w Boule o Puchar Burmistrza Miasta Świdnik

Na bulodromie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych 11 września odbył się III Miejski Turniej Pokoleń w Boule o Puchar Burmistrza Miasta Świdnik. Do udziału w Turnieju swoje drużyny zgłosili:

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Świdniku
2. Uniwersytet Trzeciego Wieku
3. Klub Seniora "Spokojna Przystań"
4. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego
5. II Liceum ogólnokształcące im. K. Baczyńskiego
6. Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida
7. Miejskie Centrum Profilaktyki
8. Miejskie Centrum Usług Socjalnych
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
10. Urząd Miasta Świdnik
Za aktywny udział w turnieju uczniowie otrzymali dyplomy, pamiątkowe medale i drobne upominki.