III Wielobój Matematyczny - druga seria zadań

Wszystkich chętnych zapraszamy do rozwiązywania drugiej serii zadań.Termin oddania każdej z serii konkursu zamieszczony jest na karcie z odpowiedziami.

  • regulamin konkursu– pobierz
  • kategoria pierwsza - dla klas pierwszych – 
  • kategoria druga - dla klas drugich –
  • kategoria trzecia - dla klas trzecich –