III Wielobój matematyczny - trzecia seria zadań

Wszystkich chętnych zapraszamy do rozwiązywania trzeciej serii zadań.Termin oddania każdej z serii konkursu zamieszczony jest na karcie z odpowiedziami.

  • regulamin konkursu– pobierz
  • kategoria pierwsza - dla klas pierwszych – pobierz
  • kategoria druga - dla klas drugich – pobierz
  • kategoria trzecia - dla klas trzecich – pobierz