Lekcja wychowania obywatelskiego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim