Konkurs wiedzy na temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego