I miejsce w kategorii gimnazjalnej - Magdalena Michalska z Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku