IV Światowy Dzień Książki i praw Autorskich w I LO pod znakiem prozy Josepha Conrada

55
 
 

Słowo ludzkie sięga daleko, bardzo daleko;
rzucone w przestrzeń, przenika czas i tak
jak pocisk sieje zniszczenie.
Joseph Conrad – Lord Jim

24 kwietnia młodzież z koła dziennikarskiego oraz uczniowie klas drugich, uczęszczający na zajęcia rozszerzone z języka polskiego, zaprosili świdnicką społeczność do wspólnej podróży szlakiem Josepha Conrada – patrona literackiego roku 2017. Happening był zwieńczeniem imprez kulturalno – edukacyjnych w ramach cyklicznych obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Współorganizatorami imprezy byli: Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Miejskie Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II w Świdniku, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej oraz Miejski Ośrodek Terapii i Rozwoju.

Idea Dnia Książki wywodzi się z Katalonii. 23 kwietnia jest w tym regionie Hiszpanii hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona, św. W Polsce dzień ten obchodzimy od 2007 roku.
W sali gimnastycznej I LO odbyła się akcja głośnego czytania. Po świecie prozy wybitnego pisarza prowadzili nas zaproszeni goście: ksiądz kanonik Leszek Surma, burmistrz Waldemar Jakson, starosta Waldemar Białowąs, Joanna Kulikowska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu powiatu świdnickiego, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Świdniku – insp. Grzegorz Hołub, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Świdniku - mł. bryg. mgr inż. Paweł Belniak, Komendant Straży Miejskiej w Świdniku – pan Janusz Wójtowicz , dyrektor Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej Mirosław Król, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Adam Żurek, dyrektor Miejskiego Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II w Świdniku pani Beata Portka, dyrekcja I LO w Świdniku oraz przedstawiciele Gimnazjum nr 1 i 3 w Świdniku.
Każdy czytający otrzymał piękną, wykonaną z bibuły różę, które przygotowali podopieczni Miejskiego Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II. Imprezę prowadzili: Natalia Parada i Michał Ciozda.
Po zakończeniu akcji głośnego czytania wysłuchaliśmy mini koncertu muzyki inspirowanej książką – m.in. Agnieszki Osieckiej – który przygotowały Karolina Czubak (ILO) i Katarzyna Kusy (ZS1).
Na mniejszej sali gimnastycznej i w bibliotece szkolnej odbywały się warsztaty dla najmłodszych (przedszkole i zerówka), przygotowane przez uczestników koła psychologicznego pod opieką pani Katarzyny Paszko.
Podopieczni pani Paszko przygotowali poza warsztatami artystycznymi przedstawienie teatralne dla dzieci. W tym samym czasie odbywały się także warsztaty artystyczne – z tworzenia książki artystycznej inspirowanej najbliższą przestrzenią - dla dwóch grup uczniów gimnazjów, przeprowadzone przez panią Barbarę Kasprzak.
W sali komputerowej zaś odbywały się warsztaty informatyczno – humanistyczne z tworzenia „żywej książki”, przygotowane przez studentów UMCS.
W czasie trwania akcji na terenie szkoły, na ulicach miasta odbywała się parada literacka – uczniowie przebrani w kostiumy teatralne rozdawali przechodniom fiszki z fragmentami prozy Josepha Conrada – przygotowane przez Ignacego Gutowskiego, repertuar Teatru Osterwy oraz róże, które zostały uznane za oficjalny symbol Dnia Książki. Parada zakończyła się w szkole – uczniowie wręczyli fiszki gimnazjalistom, uczniom naszej szkoły oraz gościom biorącym udział w akcji głośnego czytania.
Aby zapoznać świdniczan z prozą nieznanego w Polsce pisarza Arek Wożniak przygotował piękne plakaty z obszerniejszymi fragmentami prozy, które rozmieściliśmy w wiatach przystankowych na terenie całego miasta, aby podróżni oczekując na autobus mogli poznać twórczość literackiego patrona roku.
Dziękujemy wszystkim gościom za czynny udział w naszej imprezie – panu staroście Waldemarowi Białowąsowi oraz panu burmistrzowi Waldemarowi Jaksonowi, a także wszystkim zaproszonym gościom, którzy każdego roku odpowiadają na nasze zaproszenie. Dziękujemy także wszystkim współorganizatorom, bez których nasz happening nie mógłby się odbyć – pani Barbarze Kasprzak za przeprowadzenie warsztatów dla gimnazjalistów, Teatrowi im. J. Osterwy w Lublinie za nieodpłatne wypożyczenie kostiumów, studentom UMCS Lublin za przeprowadzanie warsztatów dla gimnazjalistów, Miejskiemu Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II w Świdniku za wykonanie pięknych róż –podarunków dla czytających, pani Kasi Paszko za zorganizowanie zajęć dla najmłodszych, panu dyrektorowi Krzysztofowi Gałanowi za użyczenie sali gimnastycznej, pani Annie Adamczyk za opiekę nad grupą gimnazjalistów, którzy pracowali w sali komputerowej. Podziękowania należą się także p. A. Piwnickiej za tworzenie dokumentacji fotograficznej imprezy oraz czuwanie nad sprawnym przemieszczaniem się grup uczniów pomiędzy różnymi rodzajami zajęć.

0.jpg
 
 
01
 
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
 
 
32
 
 
33
 
 
34
 
 
35
 
 
36
 
 
37
 
 
38
 
 
39
 
 
40
 
 
41
 
 
42
 
 
43
 
 
44
 
 
45
 
 
46
 
 
47
 
 
48
 
 
49
 
 
50
 
 
51
 
 
52
 
 
53
 
 
54
 
 
56
 
 
57
 
 
58