To już koniec roku szkolnego 2014/2015

To był kolejny udany dla uczniów i nauczycieli I Liceum rok. Ważne umowy patronackie z UMCS i Politechniką Lubelską, wspaniałe happeningi „Słońce w kapeluszu”, „Literackie suplementy diety”, kolejne edycje „EuroLicealiady”, „Dnia Języków Obcych”, „Dnia Zwierzoluba”, „Paczki Mikołajkowej dla podopiecznych domu dziecka w Tuligłowach”, ogólnomiejskie akcje „Żonkile”, i „Czytam w podróży … Herberta”, ogromne projekty „Święto Matematyki” i „Dzień Kultury i Mediów”, akcje streetartowe, wycieczki edukacyjne i rekreacyjne, akcje informacyjne, naukowe wizyty wykładowców patronackich wydziałów, ciekawe koła zainteresowań, projekt „Wiedza mostem na uniwersytet” dofinansowany ze środków UE i wreszcie sukcesy naukowe na polu filozofii, matematyki, języka polskiego i dziennikarstwa a także uzyskanie certyfikatu „Wiarygodna Szkoła”.

26 czerwca uczniowie i nauczyciele spotkali się po raz ostatni w sali gimnastycznej, aby odebrać dyplomy gratulacyjne i świadectwa z czerwonym paskiem. Wśród pierwszo i drugoklasistów 33 uczniów odebrało świadectwo z wyróżnieniem, zaś wszystkich uczniów, którzy uzyskali średnią co najmniej 4,00 jest w tym roku 84!
Do grona tegorocznych prymusów należą: Paulina Płonka 2D (5,80) Magdalena Pastusiak 2A (5,80) Aleksandra Rubaj 2B (5,40) Wiktor Małyska 2A (5,40) Małgorzata Derek 2A (5,33) Martyna Krasoń 2D (5,30) Paulina Frączyk 2A (5,30) Maciej Wiczuk 2A (5,30) Alicja Michalak 2A (5,20) Aleksandra Szymanek 1A1 (5,20) Patryk Sidor 1A1 (5,13) Patryk Kwiatkowski 2A (5,11) Monika Krysa 2C (5,00) Michał Mrowca 2C (5,00) Dominika Bobowska 2A (5,00) Piotr Ślęp 2A (5,00) Weronika Więsek 1A1 (5,00) Magdalena Zacharczuk 1A1 (5,00) Małgorzata Żołędź 1A1 (5,00) Lis Patryk 1A (5,00) Aleksandra Wójcik 1A (5,00) Joanna Staszczak 1B (4,94) Magdalena Celegrat 1C (4,94) Kinga Wiśniewska 2C (4,90) Beata Brzustewicz 1A1 (4,81) Inga Treder 1A1 (4,81) Marek Polański 1A (4,81) Aleksandra Olejnik 2D (4,80) Michał Bujnik 2D (4,80) Karol Grodzki 2A (4,78) Adrian Konaszczuk 2A (4,78) Anna Dzięcioł 1B (4,76) i Marta Rabczyńska 1A1 (4,75).
Uczniom towarzyszyli rodzice, którzy otrzymali od dyrektora szkoły listy gratulacyjne. S. Stefańczyk podziękował również uczniom za reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, współzawodnictwie sportowym, pracę społeczną i wzorową frekwencję. Na uroczystości obecny był również wicestarosta powiatu świdnickiego p. Waldemar Białowąs oraz dyrektor Mijeskiego Centrum Usług Socjalnych p. A. Kurzajewska. Uczniowie klasy 1A i 2A przygotowali krótki występ artystyczny, w którym rewelacyjnie wcielili się w postaci swoich nauczycieli.
Żegnając się z młodzieżą i nauczycielami dyrektor zaprosił wszystkich na uroczystość Wojewódzkiej Inauguracji Nowego Roku Szkolnego, którą mamy zaszczyt organizować.