Kapuściński nieznany - spotkanie z rodziną i przyjaciółmi Ryszarda Kapuścińskiego w Teatrze Starym

1
 
 
7 lutego młodzież z klasy IB oraz z koła dziennikarskiego wzięła udział w spotkaniu z żoną Ryszarda Kapuścińskiego, Alicją Kapuścińska, jego córką Rene Maisner, oraz z wieloletnimi przyjaciółmi reportażysty - Markiem Millerem i Mirosławem Ikonowiczem.
Kameralne spotkanie z tak wybitnymi osobistościami odbyło się w Teatrze Starym w Lublinie, w ramach współpracy tej instytucji z redakcją literackiego kwartalnika Akcent.

Rozmowę, wzbogaconą fragmentami filmów dokumentalnych i wywiadów, prowadził redaktor naczelny kwartalnika – pan Bogusław Wróblewski.
Zmarły przed 6 laty Ryszard Kapuściński utrzymywał z Lublinem i Lubelszczyzną bardzo bliskie kontakty. Był współzałożycielem Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” i członkiem jej Rady Programowej.
Na Lubelszczyźnie, w Pawłowie, który odwiedzał w dzieciństwie, odbywają się coroczne zjazdy „Kapumaniaków” – miłośników jego twórczości, a w Siennicy Różanej działa od kilku lat Wakacyjna Akademia Reportażu im. R. Kapuścińskiego, której patronuje UMCS.
Rozmowa z tak bliskimi reportażyście osobami, dała nam niezrównaną i bardzo cenną wiedzę o Ryszardzie Kapuścińskim - i to nie tylko jako o najwybitniejszym polskim dziennikarzu, pisarzu, korespondencie, ale także mężu i ojcu.
Dwie godziny obcowania z legendą twórcy polskiej szkoły reportażu były dla nas niezwykłą podróżą do świata wartości humanistycznych.
Opiekę nad młodzieżą sprawowała Dorota Jaśkowska.

2
 
 
3