Ogłoszenia

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Wybór oferty.

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z dnia 6.10.2016 r. Po analizie odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe ogłaszamy, że na realizatora oferty została wybrana firma EGO-Product. Zbigniew Sochacki. Dziękujemy wszystkim pozostałym firmom za odpowiedzi.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu książek do biblioteki szkolnej.

Zapytanie ofertowe
I. Zamawiający
I Liceum Ogólnokształcące im W. Broniewskiego w Świdniku. 21-040 Świdnik, ul Okulickiego 13,
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są książki do biblioteki szkolnej. W celu realizacji zamówienia załączamy listę potrzebnych książek.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zależy nam na realizacji całego zamówienia. Jeżeli niektóre pozycje byłoby niedostępne, prosimy o dodatkową informację. Istnieje możliwość zmiany zamówienia.
III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia ( dostarczenia książek do szkoły): do 15.11.2016 r.

Rozstrzygnięcie przetargu na halę sportową

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku”.

Zapytanie ofertowe na prowadzenie sklepiku szkolnego

Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane- zmiana terminu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku”.

 

Zmiana terminu składania ofert

Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane- wyjaśnienia 3 do SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku”.

Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane- wyjaśnienia 2 do SIWZ.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku”.

Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku Numer ogłoszenia: 129979 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Subskrybuj zawartość