2016-2017

Zapytanie ofertowe na prowadzenie sklepiku szkolnego

Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane- zmiana terminu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku”.

 

Zmiana terminu składania ofert

Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane- wyjaśnienia 3 do SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku”.

Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane- wyjaśnienia 2 do SIWZ.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku”.

Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego przy ul. Okulickiego w Świdniku Numer ogłoszenia: 129979 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Kalendarz pracy szkoły I semestr 2016/2017

Kalendarz pracy szkoły I semestr 2016/2017. Pobierz dokument

Subskrybuj zawartość