Kolejny olimpijczyk filozoficzny wyrusza na podbój Warszawy

1
 
 
22 lutego Wojtek Stachyra odebrał nagrodę za zajęcie 5 miejsca i tytułu laureata w eliminacjach okręgowych XXVI Olimpiady Filozoficznej oraz rekomendację komitetu okręgowego do eliminacji centralnych. Uroczystość odbyła się w sali obrad Rady Wydziału WFiS UMCS. Nagrody wręczała Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS dr hab. Teresa Pękala, prof. nadzw. UMCS.

Wojtek na etapie szkolnym napisał pracę z zakresu bioetyki na temat „Jakie współczesne problemy etyczne rozwiązuje bioetyka?”. Uczeń zastanawiał się nad zasadnością rozważań bioetycznych w świetle współczesnych osiągnięć medycyny, przedstawił przedmiot badań bioetyki, historię tej dyscypliny. Przywołał między innymi starogrecki ideał człowieka, antropologię Platona , idee Hipokratesa, stanowisko Pawła VI w encyklice „Humanum vitae” i wiele innych koncepcji.
W drugiej części pracy przyjrzał się wybranym problemom bioetyki takim jak aborcja, eutanazja, eugenika, klonowanie i in vitro.
Na etapie okręgowym rozważał z kolei filozoficzne zagadnienie wolności z perspektywy obowiązków państwa, a także rozwiązywał test wiedzy filozoficznej.
5 kwietnia zmierzy się z najlepszymi uczniami z całej Polski na eliminacjach centralnych.
Tam będzie musiał obronić pracę napisaną na etapie szkolnym, odpowiedzieć dodatkowo na dwa pytania komisji egzaminacyjnej oraz dokonać analizy fragmentu tekstu filozoficznego.
Opiekunem ucznia jest p. A. Jagieła

/AJ/

2
 
 
3