Konflikty międzynarodowe po II wojnie światowej. Wykład pracownika Wydziału Politologii UMCS

9
 
 
26 marca maturzyści z klas humanistycznej i językowo-menadżerskiej oraz trzecioklasiści z Gimnazjum nr 3 w Świdniku wysłuchali wykładu pracownika patronackiego Wydziału Politologii UMCS, pani Liliany Węgrzyn-Odzioby. Tematem prelekcji były konflikty międzynarodowe po II wojnie światowej.

Pani Węgrzyn-Odzioba najpierw wprowadziła słuchaczy w ogólne pojęcia dotyczące polityki międzynarodowej oraz konfliktów zbrojnych na przestrzeni dziejów, a następnie dokładnie omówiła obecnie trwające wojny, takie jak na przykład: wojna w Afganistanie, Demokratycznej Republice Konga, czy Syrii.
Szczególną uwagę zwróciła na rosnącą liczbę ofiar cywilnych w trwających walkach.
Wykład spotkał się z wyjątkowym zainteresowaniem ze strony uczniów, więc liczymy, że wkrótce znów będziemy mogli gościć w naszej szkole kolejnych pracowników lubelskich uczelni.
/DS./

1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8