Konkurs na Dzień Patrona Szkoły

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

Regulamin Konkursu na Dzień Patrona Szkoły

 1. Konkurs na Dzień Patrona Szkoły adresowany jest do uczniów I LO im. Władysława Broniewskiego i tylko oni mogą brać w nim udział.
 2. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:
  1. Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły i I LO im. Władysława Broniewskiego (udział reprezentacji klas pierwszych)
  2. Konkurs na najciekawszy projekt symbolu lub przedmiotu związanego ze szkołą, np. projekt strony tytułowej notesu, zakładki, kalendarza (konkurs indywidualny)
  3. Konkurs na fraszkę o naszej szkole (konkurs indywidualny)
 3. W Konkursie wiedzy o Patronie Szkoły i I LO im. Władysława Broniewskiego (kat. A) biorą udział uczniowie klas pierwszych. Każda klasa wybiera trzyosobową reprezentację, która uczestniczy w eliminacjach na sali gimnastycznej. Reprezentanci klasy odpowiadają na pytania związane z życiem i twórczością Patrona oraz historią i współczesnym życiem szkoły.
 4. W kategoriach: Konkurs na najciekawszy projekt i Konkurs na fraszkę o naszej szkole mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas.
 5. W kategorii B i C uczniowie przygotowują wybraną formę lub formy (np. projekt, fraszki).
 6. Prace powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem i numerem oddziału.
 7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w Dniu Patrona Szkoły około 10 lutego 2008)
 8. Prace należy dostarczyć do dnia 7 lutego 2008 do p. Zofii Mazurek.
 9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane w gablotach oraz na stronie internetowej szkoły.
 10. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie www szkoły.
  Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Z. Mazurek

Bibliografia

 1. Lichodziejewska F., Władysław Broniewski. Warszawa 1966

 2. Lichodziejewska F., O Władysławie Broniewskim 1897 - 1962. Warszawa, Biblioteka Narodowa 1964
 3. Broniewski W. Poezje 1923- 1961. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy 1995.
 4. 50 lat I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Świdniku