Konkursu wiedzy o Patronie szkoły i szkole

13
 
 
IV edycja "Konkursu wiedzy o Patronie szkoły i szkole" odbyła się w dwóch etapach: 6 grudnia 2004r.(etap pisemny) i 22 lutego 2005r.(etap ustny).
Konkurs ten jest jednym z elementów programu "Przyjazna szkoła" adresowanego do uczniów klas pierwszych. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom sylwetki Patrona szkoły, popularyzacja wiedzy o szkole i jej tradycji oraz integracja zespołów klasowych poprzez realizację wspólnego zadania.

Konkurs organizuje Samorząd Uczniowski we współpracy z opiekunem Samorządu i nauczycielem polonistą. W konkursie uczestniczą wszystkie klasy pierwsze. Klasę reprezentuje wybrany trzyosobowy zespół. Skład zespołu może być różny w czasie I i II etapu. Część I konkursu składała się z zadań testowych wielokrotnego wyboru, w których tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Zespoły klasowe otrzymały ten sam zestaw pytań i udzielały odpowiedzi pisemnej. Do drugiego etapu przeszły trzy zespoły z klas: Ii, Id, Ia, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Część II konkursu, składała się z puli pytań o Patronie oraz puli pytań o szkole. Trzyosobowe zespoły klasowe losowały po 4 pytania z puli pierwszej i po 5 pytań z puli drugiej. Za każdą poprawną odpowiedź zespół zdobywał 1 punkt.
W zmaganiach konkursowych najlepsi okazali się uczniowie z kasy Ii (Basia, Mateusz i Arek), dwa równorzędne drugie miejsca zajęły klasy Id, i Ia.
Konkurs, który odbywał się w naszej szkolnej czytelni, prowadziły Ania i Kasia (kl. IIIF). Wśród publiczności byli reprezentanci wszystkich klas pierwszych oraz klasy IIf, która w III edycji konkursu zajęła I miejsce.

01
 
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12