Las. Zajęcia w ramach projektu ekologicznego WFOŚiGW

Logolub
 
 
19 czerwca uczniowie realizujący rozszerzoną biologię przeszli ścieżkę edukacyjną w lesie Rejkowizna. Zajęcia odbyły się w ramach projektu ekologicznego finansowanego przez lubelski WFOŚiGW. Na wstępie nauczycielka biologii, Agnieszka Dudek, przypomniała budowę warstwową lasu,

a uczniowie wymieniali gatunki roślin i zwierząt charakterystycznych dla tych warstw. Uczestnicy starali się podziwiać piękno ekosystemu leśnego, niestety komary bardzo skutecznie w tym przeszkadzały. Owady dokonały zmasowanego ataku, który przegonił turystów w miejsca bezpieczniejsze.
Uczniowie zaobserwowali zmiany jakie dokonały się w lesie Rejkowizna w ramach budowy trasy S17 i obwodnicy Lublina. Część lasu od strony zachodniej została wykarczowana. Są to zmiany nieodwracalne.
W drodze powrotnej można było podziwiać nieliczne już drewniane wille z początku XX wieku, gdy istniało letnisko na terenie Adampola.
Kolejna wyprawa już za rok.

1
 
 
2
 
 
3