Laureaci I Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego "Przedsiębiorczość tu i teraz"

21 października w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Lublinie odbył się I Wojewódzki Konkurs Ekonomiczny "Przedsiębiorczość tu i teraz". Wzięło w nim udział troje uczniów naszej Szkoły: Martyna Krasoń, Paulina Płonka i Michał Mrowca. Martyna i Paulina zostały laureatkami konkursu

i 4 listopada 2013 r. podczas uroczystego finału zostały im wręczone wyróżnienia wraz z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
Opiekunem uczniów był nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, p. B. Dutkowski.
W konkursie wzięło udział 60 uczniów z 25 szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Jego celem było aktywizowanie młodzieży, rozwijanie podstaw przedsiębiorczości oraz poznanie zasad rządzących wolnym rynkiem.
Konkurs odbył się pod patronatem JM Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i Pani Poseł Magdaleny Gąsior-Marek, która osobiście pogratulowała laureatom sukcesu podczas uroczystego finału w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Lublinie.
/BD/