Lekcja w lubelskim Ogrodzie Botanicznym w ramach projektu WFOŚiGW.

Logolub
 
 
12 czerwca uczniowie zainteresowani biologią odwiedzili Ogród Botaniczny w Lublinie. Zajęcia te odbyły się w ramach projektu ekologicznego finansowanego przez lubelski WFOŚiGW. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z florą ogrodu, która jest charakterystyczna dla naszego kraju.

Można było również upajać się widokiem roślin, żyjących w innych strefach klimatycznych. Duże wrażenie zrobiły na nas rośliny zgromadzone w szklarniach ogrodu. Znalazły się tam imponujące okazy sukulentów i sklerofitów.
Zwieńczeniem naszego pobytu w tym pięknym miejscu będzie praca każdego uczestnika, dotycząca charakterystyki wybranej rośliny.
Spacer wśród stawów i zieleni pozwolił nam na chwilę zapomnieć o trudnym finiszu tuż przed wystawieniem ocen.
/AD/

1
 
 
2
 
 
3
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8