Maturzyści z Bronka najlepsi w powiecie

I Liceum Ogólnokształcące według danych OKE wypadło najlepiej ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Świdnickiego i bardzo dobrze w województwie. Zdawalność w „Bronku” wyniosła 98% (w liceach ogólnokształcących województwa lubelskiego – 89%).
14 maturzystów uzyskało z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym średnią ocen od 88-100%. Wśród uczniów zdających maturę z matematyki na poziomie podstawowym znalazły się 22 osoby ze średnią w granicach 91-100%. Średnia z tego przedmiotu wyniosła 72,6 % (średnia powiatu liceów ogólnokształcących – 65,9%). Średnia wyników z matematyki w klasie matematycznej wyniosła 90%. Z języka polskiego i angielskiego I LO również ma najwyższe wyniki w powiecie. Średnia z matury z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniosła 59,9 % (w liceach ogólnokształcących powiatu – 54,4%),zaś z języka angielskiego 81,6%. (w liceach powiatu – 74,8%) Warto tez dodać, ze wśród uczniów zdających język angielski jest 40 maturzystów (37%) ze średnimi od 91 do 100%, w tym 21 z wynikiem stuprocentowym (20%). Gratuluję wspaniałych wyników uczniom i nauczycielom.
Dyrektor I LO Stanisław Stefańczyk