Młodzież na Festiwalu "Miasto Poezji" w Lublinie

1
 
 
3 czerwca młodzież z klasy IB, IIB oraz koła dziennikarskiego wzięła udział w Festiwalu Miasto Poezji w Lublinie. Imprezę rozpoczęliśmy od Spaceru Poetyckiego śladami Józefa Czechowicza, na który zaprosił nas Pan Konrad Kowalski, pracownik Bramy Grodzkiej. Wyruszyliśmy z placu Zamkowego. Kolejne punkty spaceru związane były w miejscami, które lubelski poeta  opisuje w swoim Poemacie o mieście Lublinie – m.in. Brama Krakowska, Wieża Trynitarska, Krakowskie Przedmieście. Wędrówkę śladami poety zakończyliśmy w miejscu jego przedwczesnej śmierci - na Placu Czechowicza.

Wędrówkę poetycką urozmaicały nam czytane na głos przez młodzież fragmenty poematu i odszukiwanie miejsc opisanych przez poetę.
Kolejnymi punktami wycieczki były bardzo aktywne warsztaty. Mogliśmy samodzielnie przygotować sobie festiwalowe zawieszki, odcisnąć na specjalnej prasie wiersz, poznać zasady działania poetyckiego radia.
Najwięcej zabawy przyniosły nam warsztaty z drukarstwa, czerpania papieru i impresji malarskich. Poznawaliśmy tajniki produkcji papieru i samodzielnie go produkowaliśmy.
Uczyliśmy się stawiać lakowe pieczątki i pisać gęsim piórem na czerpanym papierze.
Opiekę nad młodzieżą sprawowała p. Dorota Jaśkowska.

2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29