Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.

1
 
 
1 marca w Polsce na mocy ustanowień sejmu z 2011 r. obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest on poświęcony uczestnikom polskiego podziemia niepodległościowego, walczącym po 1944 roku z reżimem komunistycznym. Nasza szkoła wzięła udział w lokalnych obchodach tego święta.

Delegacja uczniów pod opieką nauczyciela historii, p. T. Kasperka złożyła kwiaty przy pomniku ostatniego z poległych w walce Żołnierzy Wyklętych Józefa Franczaka „Lalka”, który zginął w obławie milicyjnej 21 października 1963 roku. Następnie z pozostałymi uczestnikami uroczystości nasza delegacja udała się do Zespołu Szkół w Piaskach, gdzie wysłuchaliśmy okolicznościowego wystąpienia pana starosty Króla, obejrzeliśmy prezentację przygotowaną przez miejscową młodzież oraz wysłuchaliśmy wspomnień jednego z żołnierzy podziemia poakowskiego.
5 marca
p. T. Kasperek zaprosił do I Liceum panią Justynę Dudek, pracownika lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Pani Dudek wygłosiła wykłąd na temat żołnierzy wyklętych. Podczas tej niezwykłej lekcji historii uczniowie pracowali z tekstami źródłowymi między innymi z fragmentami pamiętnika Zygmunta Klukowskiego, a także obejrzeli film pt. „Zarząd Wolności i Niezawisłości”. Uczestnicy spotkania poznali strukturę, zasięg oraz metody i cel działań zrzeszenia WiN. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że wiele z tego spotkania zapamiętają, a ich szacunek do bohaterów narodowych będzie jeszcze większy.

2
 
 
3