Nasi uczniowie w etapie centralnym Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki i geografii!

Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH jest organizowana przez Akademię Górniczo–Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Składa się z trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim (zawodów szkolnych, okręgowych, centralnych). Kasia Charytanowicz i Andrzej Mazur awansując do zawodów centralnych, znaleźli się wśród najlepszych uczniów z całej Polski. Nasi olimpijczycy są maturzystami z klasy matematycznej.

Warto przypomnieć, że Kasia wzięła udział również w poprzednim roku szkolnym w Olimpiadzie, odnosząc sukces w etapie centralnym – została laureatką. Aby awansować do III etapu należało uzyskać wynik minimum 70%. W etapie I i II uczniowie musieli wykazać się wiedzą wykraczającą poza program nauczania szkoły ponadgimnazjalnej. Zawody centralne w Krakowie odbędą się 30 marca 2014 r. Opiekunami uczniów są p. J. Jaśkowski, S. Stefańczyk i J. Siembida. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesu.