Nowy rok szkolny 2012/2013. Inauguracja w I Liceum

2
 
 
3 września młodzież I Liceum rozpoczęła nowy rok szkolny. Towarzyszyli im w tej chwili dyrekcja, nauczyciele, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Powiatu Świdnickiego p. Radosław Brzózka oraz dyrektor Miejskiego Centrum Usług Socjalnych p. Alina Kurzajewska.

Dyrektor I Liceum, p. S. Stefańczyk życzył młodzieży mądrych wyborów i osiągnięcia założonych celów. Podkreślił także ogromną odpowiedzialność, jaka spoczywa w tym roku na uczniach klas trzecich w związku ze zbliżającym się egzaminem maturalnym. Miłym akcentem było wystąpienie pani dyrektor Kurzajewskiej, która podziękowała młodzieży za pracę na rzecz podopiecznych MCUS.
W tym roku do naszej szkoły dołączyli nowi nauczyciele. Języka niemieckiego będą uczyły panie Małgorzata Stępień i Anna Owsicka-Mazur, języka hiszpańskiego obok pana Armanda Cruz będzie uczyła pani Anna Maliszewska.

3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12