Oddawanie krwi w Bronku

W czwartek 19 kwietnia uczniowie trzecich klas spotkali się na sali gimnastycznej z p. A. Słotwińskim, prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK im. ks. J. Popiełuszki. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z historią krwiodawstwa i zaproszenie do udziału w akcji oddawania krwi, która odbyła się w poniedziałek 23 kwietnia w godzinach 8.30-12.30.
Krew oddali maturzyści z I LO i ZS nr 1 oraz nauczyciele.