Patronat Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie

9
 
 
22 kwietnia 2008 r. została zawarta umowa patronacka pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku a Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie. Współpraca dotyczy klas językowo-menedżerskich.

Uroczystego aktu podpisania Umowy patronackiej dokonali: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku mgr Stanisław Stefańczyk i Prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS prof. dr hab. Piotr Kołtunowski. W tym jakże ważnym dla naszej szkoły wydarzeniu uczestniczyli: Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS prof. dr hab. Feliks Czyżewski, dr Halina Rycyk-Sztajdel, dr Alina Orłowska, dr Marek Olejnik. Starostwo Powiatowe w Świdniku reprezentowali: p. Kazimierz Szczygieł i p. Radosław Brzózka. Na sali obecni byli uczniowie klas językowo-menedżerskich, wychowawcy tych klas, nauczyciele języków obcych, delegacja studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej, a wśród nich nasza absolwentka – Elwira Michalska, studentka III roku Rosjoznawstwa. Podpisanie Umowy patronackiej zaowocuje szeregiem inicjatyw podejmowanych wspólnie przez I LO w Świdniku i Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS. Dyrektor szkoły p. Stanisław Stefańczyk odczytał treść Umowy patronackiej i wyraził nadzieję, że współpraca przyniesie korzyści dla obydwu stron. "Nasi uczniowie, uczący się języka rosyjskiego, będą mogli korzystać z wiedzy i umiejętności pracowników i studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS" – powiedział p. Dyrektor. Prodziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Piotr Kołtunowski zwracając się do uczniów podkreślił, że dzięki Umowie patronackiej będą oni mogli bezpośrednio zapoznać się z funkcjonowaniem wyższej uczelni, uczestniczyć w zajęciach ze studentami. Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS prof. dr hab. Feliks Czyżewski przedstawił ofertę edukacyjną Instytutu oraz z zadowoleniem przyjął propozycję współpracy z klasami językowo-menedżerskimi, w których nauczany jest język rosyjski.
Inicjatorką nawiązania współpracy z Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS była p. Irena Gruszkowska, nauczycielka języka rosyjskiego w naszym liceum.

3
 
 
4
 
 
5
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
12
 
 
2
 
 
6
 
 
1
 
 
11