Patronat Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie

   Wydział Filozofii i Socjologii UMCS oficjalnie objął patronat naukowy nad klasami humanistyczno-artystycznymi naszej szkoły. Stało się to w obecności przedstawicieli władz uniwersyteckich, władz powiatowych, świdnickich mediów, przyjaciół naszej szkoły oraz społeczności szkolnej.

Gośćmi specjalnymi byli:
- z ramienia UMCS prodziekan wydziału Filozofii i Socjologii profesor Marek Hetmański i doktor Andrzej Kubić, pracownik naukowy zakładu ontologii i teorii poznania,
- Grzegorz Wiński, sekretarz Powiatu Świdnickiego,
- Jan Chabros - skarbnik,
- Radosław Brzózka - rzecznik Powiatu Świdnickiego.

Uroczystość prowadziła Olga Fijałkowska, uczennica klasy 3 B. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że filozofia jest częścią naszego życia i naszej edukacji. Naszym pierwszym, filozoficznym pytaniem jest pytanie dlaczego?, dlaczego coś zaistniało?, dlaczego coś jest jakieś?. Udzielając odpowiedzi dokonujemy racjonalizacji rzeczywistości, rozum staje się naszym podstawowym, niezawodnym narzędziem poznawania rzeczywistości

Po części oficjalnej, wystąpieniach dyrektora szkoła oraz sekretarza powiatu, prof. Hetmański wraz ze studentami opowiedział zebranym, czym jest filozofia – przywołano fragmenty wypowiedzi Sokratesa, Platona i Hegla.

Na koniec wystąpił Teatr Postępu Wstecznego ze swoją godzinną sztuką „Jaskinia filozofów” na podstawie Zbigniewa Herberta

Pierwsze rozmowy dyrektora z przedstawicielami władz uniwersyteckich przyniosły projekt uczestnictwa uczniów naszej szkoły w zajęciach z historii filozofii. Uczniowie otrzymają potwierdzenie takiego uczestnictwa, co w przyszłości zostanie zaliczone w programie studiów. Pierwszoklasiści staną się studentami!

1
 
 
2
 
 
3
 
 
5
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
15
 
 
10
 
 
11
 
 

12
 
 
13
 
 
14
 
 
4
 
 
6