Pożegnanie ze starym, dobrym Bronkiem. Uroczyste zakończenie roku klas trzecich 2013

2
 
 
Zakończył się kolejny etap życia trzecioklasistów. Właśnie ukończyli liceum ogólnokształcące i stoją na progu matury. W piątek, 26 kwietnia przyszli odebrać świadectwa ukończenia szkoły. Wielu z nich w ciągu trzech lat brało udział konkursach olimpiadach i zawodach sportowych, osiągnęli wiele sukcesów, zajmowali wysokie miejsca, zdobywali tytuły laureatów. Dzięki nim udało się przeprowadzić wiele akcji charytatywnych, które zakończyły się sukcesem.

Pięknie zaprezentowali szkołę na Jasnej Górze w czasie tegorocznej pielgrzymki maturzystów. Współtworzyli uroczystości związane z jubileuszem 60lecia liceum. Bardzo często pisano o nich w prasie.
Dyrektor szkoły, pan Stanisław Stefańczyk pogratulował wszystkim uczniom wyników w nauce.
W sposób szczególny zostali wyróżnieni uczniowie z najwyższymi średnimi. Są to: Monika Kowalczyk, 5,25, Małgorzata Gosek 5,25, Justyna Mazur 5,20, Grzegorz Gosek 5,13, Wiktor Hunek 5,06, Dawid Stefaniszyn 5,06, Mateusz Kotyra 5.00, Marek Staniak, 4,82, Ilona Superson 4,82, Marlena Pilipczak 4,79, Aleksandra Łykus 4,76.
Rodzice najlepszych uczniów otrzymali listy gratulacyjne od rady pedagogicznej i dyrekcji.
W tym roku rada pedagogiczna wyjątkowo przyznała dwa tytuły Złotego Absolwenta I Liceum.

Za wybitne osiągnięcia w nauce, reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach oraz wyróżniającą pracę społeczną na rzecz szkoły odznaczono uczennicę klasy 3A Monikę Kowalczyk oraz ucznia klasy 3B Dawida Stefaniszyna.
Sportowcem Roku 2013 została uczennica klasy 3D, Małgorzata Gosek.
Nie zabrakło wzruszających słów pożegnania. W imieniu Samorządu Uczniowskiego swoich starszych kolegów żegnała Karolina Kret.
W imieniu maturzystów głos zabrali Monika Kowalczyk i Dawid Stefaniszyn.
Gorące podziękowania i piękne kwiaty otrzymali wychowawcy klas: p. T. Kasperek – wychowawca klasy 3A, p. J. Siembida – wychowawczyni klasy 3B, p. B. Piskor – wychowawczyni klasy 3C oraz p. A. Dudek – wychowawczyni klasy 3D.
Część artystyczną przygotowała młodzież po dopieką pań L. Grobel-Wiśniewskiej i J. Kołodziejczyk. Młodsi koledzy wręczyli maturzystom Złote Maturki. Super Mózgiem Bronka został Wiktor Hunek, Kreyzolem Marcin Kuperski, Dyplomatą Dawid Stefaniszyn, Piękną i Bestią Agnieszka Nikoniuk i Łukasz Mrozik, Top Modelką Ola Łykus a Misterem Wdzięku Wojtek Czajkowski.

Kochani maturzyści życzymy Wam, abyście odnosili jak najwięcej sukcesów, spełniali się, byli szczęśliwi i osiągali swoje cele. Bądźcie uczciwi, solidni i konsekwentni.
Życzymy Wam jak najlepszych wyników na maturze, które zagwarantują wam dostanie się na upragniony kierunek studiów.
Pamiętajcie o starym, dobrym Bronku.

/AJ/

1
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
22
 
 
23
 
 
24
 
 
25
 
 
26
 
 
27
 
 
28
 
 
29
 
 
30
 
 
31
 
 
32
 
 
33
 
 
34
 
 
35
 
 
36
 
 
37
 
 
38
 
 
39
 
 
40
 
 
41
 
 
42
 
 
43
 
 
44
 
 
45
 
 
46
 
 
47
 
 
48
 
 
49
 
 
50
 
 
51
 
 
52
 
 
53
 
 
54
 
 
55
 
 
56
 
 
57
 
 
58
 
 
59
 
 
60