Projekt edukacyjny z podstaw przedsiębiorczości z udziałem pracowników ZUS oraz Banku Pekao

1
 
 
Od kilku tygodni nauczyciele podstaw przedsiębiorczości realizowali na lekcjach w klasach pierwszych działania edukacyjne, wchodzące w skład dużego projektu naukowego, związanego z problematyką ubezpieczeniowo-bankową. Młodzież samodzielnie opracowywała na lekcje referaty i prezentacje multimedialne dotyczące ubezpieczeń społecznych, komercyjnych, systemu emerytalnego, banków i parabanków, a także przeprowadzała samodzielną kwerendę usług bankowych (ROR, kredyty, lokaty), oferowanych przez lokalne banki.

Klasa IA dodatkowo pracowała nad montażem klipów video „Reklamy kultowe, wybitne, zakazane, chybione”. Kolejnymi działaniami w ramach projektu były wizyty ekspertów z ZUS-u i Banku Pekao na lekcjach.

Lekcja z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbyła się 5 czerwca, a dotyczyła ubezpieczeń i systemu emerytalnego w Polsce. Przeprowadził ją pan Maciej Raszewski. Młodzież poznała historię ubezpieczeń społecznych, została poinformowana o źródłach finansowania ZUS-u, zdobyła wiedzę o tym, co dają ubezpieczenia, a także usystematyzowała informacje o tym, jakie ubezpieczenia obowiązkowe wyróżniamy i od czego zależy wysokość naszej przyszłej emerytury.

Kolejna lekcja, z bankowości, odbyła się 10 czerwca. Szkołę odwiedziło dwoje ekspertów ze świdnickiego oddziału Banku Pekao. Młodzież została wprowadzona w tematykę działalności bankowej, poznała historię bankowości, pieniądza, prześledziła ewolucję bankowości od tradycyjnej, po mobilną. Poznała ponadto korzyści wynikające z oszczędzania poprzez sięganie po produkty bankowe. Ostatnim elementem projektowego planu będzie wizyta w Banku Pekao.

Koordynatorami projektu byli Dorota Jaśkowska i Bartosz Dutkowski.

/DJ/

1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5