Projekty naukowe dla menadżerów

Uczniowie klasy 3C pod opieką nauczycielek języka angielskiego, B. Piskor i K. Machoń 17 września wzięli udział w projekcie The "Wisdom" of British Streets.
Prezentacja była kulturowym wgłębieniem się w brytyjską mentalność pokolenia, które ma styczność z rzeczywistością upadku wartości moralnych, braku autorytetów i konsumpcjonizmem. Po wykładzie w Collegium Jana Pawła II młodzież wzięła także udział w prezentacji pracowników naukowych Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

W I części wykładu uczniowie zapoznali się z preferowanymi w wybranych krajach świata modelami wykorzystania energii odnawialnej (etanol, energia spadku rzek, energia słoneczna, biomasa leśna itp.). W części II prowadzący starał się odpowiedzieć na pytanie o to, jakie rozwiązania w tej kwestii powinny być wprowadzone w Polsce.
Zajęcia odbyły się w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.
/AJ/