Ruszyła Akademia Młodych Humanistów. Mamy w niej swoich reprezentantów.

18 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie uczniów zakwalifikowanych do Akademii Młodych Humanistów – projektu edukacyjnego Instytutu Filologii Polskiej KUL i Uniwersytetu Otwartego, pod patronatem lubelskiego Kuratorium Oświaty. Naszą szkołę reprezentowały cztery uczennice – Aneta Fabian, Nel Wierzbińska, Gabriela Kliszcz oraz Aleksandra Samborska.

Spotkanie rozpoczęło się od debaty, której tematem była „Literatura w szkole”.
Uczestniczyli w niej m.in. przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego prof. Tomasz Chachulski, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej prof. Andrzej Tyszczka, prof. Sławomir Żurek, ekspert MEN do spraw nowej podstawy programowej z języka polskiego oraz zmian w egzaminie maturalnym oraz nasza nauczycielka p. D. Jaśkowska.
Kolejnym punktem programu, który realizowała młodzież już w małych grupach, były warsztaty z edytorstwa – czytania rękopisów i starych druków.
Pierwszy dzień zajęć zakończył się w Bibliotece KUL-u, gdzie w Dziale Zbiorów Specjalnych młodzi humaniści mieli okazję obejrzeć książkowe skarby biblioteki. Kolejne spotkanie już we wrześniu.
Celem „Akademii” jest zapewnienie uczniom w szczególny sposób zainteresowanych kulturą, literaturą i językiem polskim, indywidualnej opieki naukowej oraz dodatkowych możliwości kształcenia i wymiany doświadczeń. Program wspiera własną twórczość – naukową i literacką – uczniów, ich przygotowania do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, stymuluje uczniowskie inicjatywy i projekty kulturowe, a także przygotowuje do studiów wyższych.
Opiekę nad młodzieżą sprawuje p. D. Jaśkowska.